VKAX/BTCZ
Vkax

0.0446844964 BTCZ
Change
+0.00%
Low
0.0446844964
High
0.0446844964
Volume (VKAX)
0.000000
Active Liquidity Liquidity History Trade History
Time
Original Qty VKAX
Original Qty BTCZ
Current Qty VKAX
Current Qty BTCZ
Fees Earned BTCZ
Share %
Action
Pool Trade History
Price (BTCZ)
Price Impact
Amount (VKAX)
Time
Total Pooled VKAX: 0
Total Pooled BTCZ: 0
Effective Price: 0 BTCZ
Your Pooled VKAX: 0
Your Pooled BTCZ: 0
Your Pool Share: 0%
Your Active Liquidities: 0
Available: 0.00 BTCZ
VKAX To Receive: 0
Effective Trade Price: 0 BTCZ
Price Impact: 0%
Liquidity Provider Fee: 0 BTCZ
Buy VKAX
Available: 0.00 VKAX
BTCZ To Receive: 0
Effective Trade Price: 0 BTCZ
Price Impact: 0%
Liquidity Provider Fee: 0 BTCZ
Sell VKAX
Stable Connection Fri, 03 Feb 2023 00:15:27 GMT
© 2021 - 2023 XeggeX
 --  --
XeggeX
XeggeX - Live Chat